Фестивал на бирата в Цюрих, Швейцария

16 - 18 2020 април