Съединените острови, Международен музикален фестивал в Прага

5 - 6 юни 2020