Дни на бирата в Солотурн

Уютен бирен фестивал в Солотурн, Швейцария

23 - 25 2020 април