Дни на бирата в Солотурн

Уютен бирен фестивал в Солотурн, Швейцария

23 - 25 април 2020 г. (Canselled)