Основен площад музикален фестивал в Арас, Франция

3 - 5 юли 2020