Френски фестивал - Lac на Montendre, Франция

19 - 21 юни 2020