Дрезден коледни пазари

27 Ноември - 24 декември 2019