Преминаване на границата, Холандия

29 октомври - 3 Ноември 2019