Карнавал в Кадис, Испания

20 Февруари - 1 март 2020