Берлински културен фестивал и карнавал (Canselled)

29 май - 1 юни 2020 г. (Canselled)
Уличният парад е на 31 май 2020 г. (Canselled)