Историческият карнавал и битката за портокалите в Иврея, Италия

Основни карнавални дни 20 - 26 февруари 2020

Битката при портокалите е в понеделник 24 февруари 2020