Битка на портокалите в Иврея, Италия

2 - 5 2019 март